4:59 عصر | ۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
کد خبر: 29113 تاریخ انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۲ خرداد - 3:59 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

آخرین وضعیت شاخص بورس / جدول

 

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
 
شاخص بازده نقدی قیمت ۳۰۴۰۶۶ ۳۰۴۰۶۶ ۳۰۴۰۶۶ ۷۸۲.۰۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
رادیویی ۵۲۳.۸ ۵۱۶ ۵۲۳.۸ ۷.۸۰
فنی مهندسی ۶۰۸.۹ ۵۹۳.۷ ۶۰۸.۹ ۱۶.۵۰
استخراج نفت جز كشف ۶۵۷.۴ ۶۵۷.۲ ۶۵۸ -۰.۶۰
بانكها ۷۰۴.۱ ۷۰۳.۹ ۷۰۴.۳ ۳.۰۰
انبوه سازی ۷۳۳.۵ ۷۲۹.۳ ۷۳۳.۵ ۴.۱۰
محصولات چرمی ۸۶۵.۴ ۸۶۵.۴ ۸۸۷.۱ -۷.۸۰
ذغال سنگ ۸۹۹.۹ ۸۹۸.۴ ۸۹۹.۹ ۱.۶۰
سیمان ۹۰۴ ۸۹۹.۷ ۹۰۴.۳ ۳.۷۰
پیمانكاری ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰.۰۰
منسوجات ۱۰۷۶.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
وسایل ارتباطی ۱۲۷۴ ۱۲۷۴ ۱۳۲۲.۸ -۵۲.۵۰
سرمایه گذاریها ۱۵۶۷.۱ ۱۵۶۴.۲ ۱۵۷۴.۹ -۶.۸۰
سایرمالی ۱۵۷۴.۲ ۱۵۷۲.۴ ۱۵۸۶.۲ -۰.۹۰
كانی غیرفلزی ۱۶۸۸.۴ ۱۶۶۹.۲ ۱۶۸۸.۴ ۲۳.۷۰
ابزار پزشكی ۲۲۶۱.۲ ۲۲۶۰.۶ ۲۲۶۱.۷ ۸۵.۶۰
حمل و نقل ۲۴۷۴.۴ ۲۴۷۱.۲ ۲۴۷۵.۴ -۲.۱۰
غذایی بجز قند ۲۵۰۱.۵ ۲۴۹۴.۷ ۲۵۰۴.۹ ۱۰.۰۰
کاشی و سرامیك ۲۸۲۵.۵ ۲۸۲۵.۵ ۲۸۳۸.۸ -۱۲.۹۰
شاخص۵۰شركت فعالتر ۳۱۵۰.۴ ۳۱۴۲.۸ ۳۱۵۱.۵ ۱۰.۰۰
بیمه و بازنشسته ۳۳۲۵.۸ ۳۳۲۰ ۳۳۳۵.۴ -۱۰.۹۰
سایر معادن ۳۷۵۹.۹ ۳۶۹۸.۶ ۳۸۴۹.۳ -۸۷.۷۰
رایانه ۴۱۰۵.۹ ۴۰۹۸.۵ ۴۱۰۶ ۵.۷۰
مواد دارویی ۴۶۲۴.۱ ۴۶۲۴.۱ ۴۶۳۵.۲ -۱۱.۶۰
قند و شكر ۴۹۰۳.۵ ۴۹۰۳.۵ ۴۹۴۴.۷ -۴۱.۵۰
شیمیایی ۵۱۷۴ ۵۱۷۴ ۵۱۸۹.۷ -۱۴.۴۰
زراعت ۶۰۵۵.۹ ۶۰۵۵.۹ ۶۰۶۱ -۳۴.۱۰
چند رشته ای ص ۷۲۷۷.۹ ۷۲۳۹.۸ ۷۲۷۷.۹ ۴۶.۵۰
ماشین آلات ۸۷۸۷.۳ ۸۷۶۸.۵ ۸۷۸۹.۶ ۳.۲۰
محصولات كاغذ ۱۰۳۴۴.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
خودرو ۱۲۷۰۳.۹ ۱۲۶۵۰.۲ ۱۲۸۰۲.۷ -۱۴.۱۰
لاستیك ۱۴۶۲۴.۸ ۱۴۶۲۴.۸ ۱۴۷۲۰.۹ -۶۵.۸۰
كانه فلزی ۱۸۳۷۵.۲ ۱۸۳۷۵.۲ ۱۸۴۳۸.۷ -۷۰.۶۰
محصولات فلزی ۱۸۴۹۴.۵ ۱۸۴۹۴.۵ ۱۸۷۰۲.۶ -۲۰۵.۴۰
محصولات چوبی ۲۲۹۷۶.۷ ۲۲۸۰۳.۹ ۲۲۹۷۶.۷ ۱۷۳.۵۰
انتشار و چاپ ۳۴۲۱۸.۳ ۰ ۰ ۰.۰۰
فلزات اساسی ۳۶۴۷۷ ۳۶۴۷۷ ۳۶۵۴۰.۱ -۶۵.۳۰
شاخص صنعت ۶۲۷۱۷.۳ ۶۲۵۵۴.۶ ۶۲۷۳۶ ۱۶۰.۳۰
شاخص قیمت ۵۰ شركت ۱۳۷۸۲۹.۵ ۱۳۷۶۶۷.۱ ۱۳۷۸۴۲.۴ ۲۱۱.۵۰
مالی ۱۴۳۲۴۷.۳ ۱۴۳۲۳۷.۴ ۱۴۳۳۵۷.۴ ۳۸۴.۳۰
دستگاههای برقی ۲۵۸۲۸۷.۷ ۲۵۷۱۳۴.۱ ۲۵۸۵۹۵.۸ ۲۵۰۴.۷۰
فراورده نفتی ۳۰۶۸۳۸.۵ ۳۰۳۲۷۶.۷ ۳۰۶۸۳۸.۵ ۳۶۷۷.۵۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۳۵۶۱.۸ ۳۵۴۵.۴ ۳۵۶۲.۸ ۱۶.۵۰
شاخص بازار اول ۵۵۹۵۲.۴ ۵۵۷۸۸.۸ ۵۵۹۵۹.۱ ۱۷۹.۹۰
شاخص كل ۷۴۷۳۵.۹ ۷۴۵۴۱.۱ ۷۴۷۵۶.۳ ۱۹۲.۵۰
شاخص آزاد شناور ۸۶۴۶۴.۸ ۸۶۱۵۶.۷ ۸۶۴۷۴.۲ ۳۰۴.۰۰
شاخص بازار دوم ۱۴۱۵۱۷.۸ ۱۴۱۱۶۵.۶ ۱۴۱۶۲۶.۳ ۱۸۲.۸۰
 
برچسب هابرچسب ها: بورس,شاخص بورس,


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: