12:00 صبح | ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
کد خبر: 59664 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ شنبه ۲۵ خرداد - 8:40 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

هجدهمین جشن مدیران تولید سینما

 هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7

 

 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7
 • ایرنا-تهران-هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شامگاه جمعه ۲۴ خردادماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.عکس: نازنین کاظمی نوا.*7نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: