در زمین دیگران بازی نکنیم
علی بیگدلی - استاد دانشگاه

گفت و گو : تصمیم گیری در برجام قطعا تبعات و آثار بسیار مهم و تعیین کننده ای را برای کشور دارد. در واقع از آنجایی که برجام یک مساله کاملا ملی بوده و با منافع تمام مردم و کشور در هم تنیده شده است، می طلبد که تمامی رفتارها و تصمیم گیری ها در قبال آن مبتنی بر رعایت جوانب احتیاط برای حفظ منافع ملی باشد. شاید اگر برجام صرفا یک مساله داخلی ای جناحی و سیاسی بود این امکان وجود داشت که درباره آن بتوان از طریق آزمون و خطا وارد عمل شد و یا آنکه خیلی سریعتر و محکم تر تصمیم گیری کرد ولی در این مورد خاص باید همه شرایط در نظر گرفته شود.

اهمیت این ماجرا وقتی بیشتر می شود که بدانیم جریان هایی در عرصه بین المللی تلاش می کنند تا منافع ملی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهند. بنابراین همه این شرایط دست در دست هم می دهند تا رفتار ما آگاهانه و جدی تر باشد. من تصور می کنم در این شرایط بهترین تصمیم گیری آن خواهد بود که ایران بتواند توان چانه زنی خود را بعد از برجام همچنان در جهان حفظ کند و بتواند تعاملات اقتصادی و سیاسی خود را به ویژه با اروپا ادامه  دهد.

فراموش نکنیم که انجام مذاکرات هسته ای سبب شد تا ایران جایگاه بین المللی خود را احیا کند و ما باید در این خصوص به گونه ای رفتار کنیم که منافع و جایگاه ملی ما در عرصه بین المللی خدشه دار نشود. قطعا خروج آمریکا از برجام چنانچه باعث تحریک رفتارهای احساسی ما نشود و زمینه را به گونه ای رقم نزند که ما در زمین آنان بازی نکنیم، همچنان فضای عمومی بین المللی را به نفع ایران نگاه خواهد داشت، مشروط بر اینکه ما هم در این خصوص تمام نکات لازم را مورد توجه قرار دهیم.

همان طور که قابل پیش بینی بود ترامپ همچنان در خروج آنی از برجام تردید دارد و همین مساله می تواند فرصت خوبی برای ما باشد تا در فرصت زمانی باقی مانده بخشی از تعاملات اقتصادی و سیاسی خود را در عرصه بین المللی به یک ثبات و پایداری مشخص برسانیم و این مساله دقیقا همان امتیازی است که باید روی آن سرمایه گذاری کنیم.110

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت
کدخبر:53432منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۷ هجدهم ارديبهشتلینک خبر: http://goftogoonews.com/Pages/News-53432.aspx